Faydalı Bilgiler

 1. Her ineğe 60–75 cm genişliğinde yemlik alanı sağlayın. Özellikle sıcak havalarda yemlikleri günlük olarak süpürün veya temizleyin. RumeninpH’sı 6'nın üzerinde olmalıdır. Daha düşük pH’lar, selüloz sindirimine ve protein sentezine bir limit konulmasına neden olur ve bunlara bağlı olarak şekillenecek olan asidoz ise alınacak yem miktarının azalmasına neden olacaktır.
 2. Silajın pH’sı, mısır silajında 4,2’den ve baklagil silajında da 5’den az olmalıdır.
 3. Fazla miktarda mısır sindirilmeden atılırsa tahılların hasat olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin Selüloz partikülleri her 15 dakikada bir geviş getirmeyi kamçılayacak şekilde yeterli uzunlukta olmalıdır. Bu da ineklerin rumen florasını tamponlayarak 132–150 litre salya üretimi ile 22,5-23 kg kuru madde tüketmelerini sağlar.
 4. *İnekler pik gereksinimleri için, günlük en azından canlı ağırlıklarının %4’ü kadar KM tüketmelidir.
 1. *Günde 3 defa sağılan inekler, günde 2 defa sağılanlara oranla,% 5–6 daha fazla kuru madde tüketirler.
 2. *Yaklaşık 1 kg artan süt verimi için, inekler en azından 0,5 kg kuru madde tüketmek zorundadır. Bundan daha az yerlerse, vücut kondisyonlarında bir kayba neden olur ve metabolik hastalıklara daha duyarlı hale gelirler
 1. Silajlar 0,95 - 1,3 cm uzunluklarında doğranmalıdır. Teorik kesim uzunluğuna göre silajın %15-20'si 1,25-2,5cm uzunluğunda olmalı.
 2. Tahıl miktarı kuru madde de %60' ı aşmamalı. Toplam rasyonda %30–40 arasında olacak şekilde nişasta sağlayın.
 3. Isı stresindeyken potasyum (% 1,5),sodyum (% 0,5) ve magnezyum (0,35) oranlarını arttırmaya çalışın. Sütçü sürülerde, kuru ineklerin kalsiyum düzeylerini günlük 80–100 gr azaltarak limitleyin ve fosfor düzeylerini günlük 45 gr azaltarak limitleyin. Ca: P oranını,2-1' den daha az olacak şekilde tutun.
 4. NFC (NİŞASTA)‘si YÜKSEK RASYON SEMPTOMLARI
 1. K.m tüketiminin düşmesi veya dalgalanması.
 2. Süt yağının düşük , süt proteininin yüksek olması
 3. Asidoz problemleri
 4. Tırnağın hızlı uzaması ve ayak çürüklükleri
 5. Dışkıda fazla miktarda mısır gözlenmesi

 

 1. NFC’si YETERSİZ  RASYON  SEMPTOMLARI
 1. Süt pik verimine ulaşamaz, genellikle verimi düşüktür.
 2. Özellikle de erken laktasyonda beklenenden fazla canlı ağırlık kaybı gözlenir.
 3. Ketozis problemi
 4. Süt yağının yüksek, süt proteininin düşük olması.

 

 1. Genel bir prensip olarak buzağı canlı ağırlığının %10 u kadar ilk 24 saatte kolostrum içmelidir.

Doğumdan sonra 2.saat; 1 lt., 6.saat 1 lt, 12.saat 1 lt, 18.saat 1 lt kolostrum mutlaka içirilmelidir.

2 ve 3. günler 8 saat aralıklarla 1.5 lt kolostrum 3 öğünde verilmelidir

4. gün süt/mamaya geçilerek 12 saat aralıklarla 2 şer lt süt/mama verilmelidir. Buzağıların önüne iyi kaliteli ve taze buzağı başlangıç yemi ve su konulmalıdır.

Buzağılar yem tüketimlerine bakılarak sütten kesilirler.

Minimum 750 gr buzağı başlangıç yemini tüketmeye başladıklarında buzağılar denemeye alınarak 3 gün üst üste yemi tüketip tüketmedikleri kontrol edilir.

Başlangıç yemini tüketen buzağılara mama tek öğüne düşürülür ve 3 gün tek öğün mama verilir. Daha sonra mama ve/veya süt verilmez.

 1. Geleceğin anneleri olan düveleri bu dönemde fazla yağlandırmaktan kaçınılmalıdır. Günlük canlı ağırlık artışı 750 gramı geçmeyecek şekilde rasyonlar ayarlanmalıdır. Küçük yaşta kuru madde olarak konsantre yem ağırlıklı besleme yapılmalı yaş ilerledikçe kaba yem ağırlıklı rasyonlar tercih edilmelidir.
 2. Bu dönemde düvelere saman verilmeye başlanabilir.Rasyondaki kuru otlar sağmal rasyonlarına göre daha iri kıyılarak fizyolojik tokluk sağlanabilir.Rasyonlarda mısır silajı kullanılmalı ve doğal halde 8 kg dan fazla verilmemeye özen gösterilmelidir.

Düvelerin önü mümkünse boş kalmamalı ve 24 saat yem ve suya ulaşabilecekleri şekilde önlerine sunulmalıdır.15. ayda ve uygun canlı ağırlıkta tohumlanarak gebe bırakılan düveler doğumlarına 3 hafta kalıncaya kadar düve rasyonuyla beslenmeli, son 3 hafta yavaş yavaş sağmal rasyonlarına alıştırılarak doğuma hazırlanması sağlanmalıdır.

 1. Beslemede Kullanılan Terimler 
 • ADF – Asit deterjan lifleri
 • BUN – Kan üre nitrojeni
 • BW – Vücut ağırlığı
 • Ca – Kalsiyum
 • Cfu – Koloni formundaki ünite
 • DIM – Günlük süt verimi
 • DIP(RDP) – Rumende sindirilebilir Protein
 • DM – Kuru madde
 • DMI – Sindirilebilir kuru madde
 • FCM – Yağa göre düzeltilmiş süt
 • IU – İnternasyonel ünite
 • Mcal – Mega kalori
 • MUN – Süt üre nitrojeni
 • NDF – Nötral deterjan lifleri
 • NE-l – Laktasyonun net enerjisi
 • NFC – Lifli olmayan karbonhidrat
 • P – Fosfor
 • PH – Asitlik
 • ppm – Milyonda kısım
 • SIP – Çözülebilir sindirilemez protein
 • TCL – Teorik Kesme Uzunluğu
 • TMR – Toplam rasyon karışımı
 • UIP(RUP) – Rumende sindirilemeyen protein
 1. Selüloz partikülleri her 15 dakikada bir geviş getirmeyi kamçılayacak şekilde yeterli uzunlukta olmalıdır. Bu da ineklerin Rumen faunasını tamponlayacak ve 130–150 lt salya üretimi ve uygun miktarda kuru madde tüketmelerini sağlanacaktır.

Silajlar 0,95–1,3 cm uzunluğunda doğranmalıdır.  Teorik kesim uzunluğuna göre silajın %15–20 si,  1,25- 2,5 cm arası uzunlukta olmalıdır. Bu şekilde rumenetükrük salgısı yolu ile yeterli miktarda tampon madde gidecektir.

Sodyum bikarbonat toplam rasyonun kuru maddesine %0,75 dolaylarında katılmalıdır, özellikle rasyonda yüksek miktarda mısır silajı veya yüksek nemli mısır kullanılıyor ise bu durum daha da fazla önem taşır. Örnek: 22,7 kg KM * 0.75%= 0.170 kg

 1. Toplam rasyonda NFC düzeylerinin %35- 42 arasında olmasını sağlayın, aşırı şeker ve kolay fermente olabilen maddelerle besleme asidozis ve yağlanma problemlerini arttırır.

 Toplam rasyonda %30- 40 arasında olacak şekilde nişasta sağlayın.

 Dışkı PH ’ sının 6’ dan düşük olmaması istenir, düşük PH fazla miktarda nişastanın rumenden kaçmasını ve ince barsakta fermente olmasına neden olur.

 1. Doğum öncesi kullanılan Katyon-Anyon Rasyonlar

·Rasyon katyon-anyon dengesi, son yıllarda süt humması ve retensiyosekundinarium olaylarının önlenmesinde başvurulan bir besleme yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Na, K, S ve Cl gibi minerallerin miktarları, doğumdan 3-4 hafta önce ayarlanması ile süt humması, retensiyo olaylarında belirgin bir azalma ortaya çıkmıştır.

·Cl, S, P, anyonik (-)

·Na, K, katyonik (+)

Iodin (I)