MSM Vit

 • Vitamin mineral ihtiyacını karşılar.

 • Asidozisin neden olacağı; ayak problemlerinin 

  (laminitis) önlenmesinde, süt yağı düşüklüklerinde, 

  döl verimi problemlerinin engellenmesinde ideal bir  

  rumen tamponlayıcı olarak kullanılır. 

 • Canlı maya, sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit 

  rumen pH’ını dengeler. 

 • yemden yararlanmayı artırır.

 •  Besi sığırlarında karkas kalitesini iyileştirir.