Sacc-L

  • Rasyonlarında ideal düzeyde canlı maya bulunan hayvanların yemden yararlanmaları 

    artar, rumende daha fazla uçucu yağ asidi sentezlenir, Ruminal amonyak konsantrasyonu dengelenir ,asidoz (işkembe asitleşmesi) riski minimuma iner.

  • Asidozisin neden olduğu ayak hastalıkları,döl verimi problemleri azalır, 

    süt ve et verim artışı sağlanır.